www.mertdost-fm.tr.gg
  ALMANCA DİL KURSU
 

Almanca Dil Kursu

  Pratik Kullanim için Cümleler    Dersler    Sifatlar  

En çok kullanilan sifatlar
        

abtrünnig         : sadakatsiz

angeboren         : dogustan

angenehm für     : hos, sempatik

behaglich         : rahat, elverisli

bekannt sein     : bilinen

benachbart         : komsu, bitisik

bewusst sein     : farkinda olmak

dienlich         : faydali, elverisli

erinnerlich sein : hatirinda olmak

fern             : uzak, yabanci

genehm             : hos,uygun

gewogen            : iyilik sever,dost

gleichgültig sein : ilgisiz

gram             : kizgin

helisam für        : yararli

leid sein (tun)    : üzgün

nötig für         : gerekli

nützlich für     : faydali

recht             : elverisli, uygun

schwer sein für    : birine zor gelmek

treu             : bagli, sadik

ugetan             : kalben bagli

untertan         : kul, köle

vorteilhaft        : yararli

widerlich         : igrenç, tiksindirici

zuwider            : zit, aykiri

abhold             : sevmiyen

angemessen         : uygun

anstössig         : ayip

begreiflich        : anlasiabilir

behilflich sein    : yardimci olmak

bekömmlich         : sifali

bequem für         : rahat, konforlu

billig             : ucuz

dankbar sein     : minnettar omak

eigentümlich für : mahsus,hususi olmak

entbehrlich        : zaruri olmayan

erwünscht         : temenni edilir

freidlich gesinnt : birine düsman

fremd             : yabanci

gehorsam         : itaatkar

gelegen sein für : uygun gelmek

geneigt            : meyilli, hazir olmak

gleich             : benzer, ayni

günstig gesinnt sein    : lütufkar

leicht sein (fallen) für: kolay gelmek

lieb                : hos

möglich für         : mümkün olmak

nahe                : yakin

notwedig für        : zaruri

teuer             : pahali

unbegrelflich     : anlasilmaz

verbunden         : bagli

verhasst            : nefret verici

wert                : kiymetli, önemli, degerli

willkommen         : memnuniyet verici


 

 

DERS 17 - SAHIS ZAMIRLERININ ÇEKIMI
        

Bundan önceki konularimizda sahis zamirleri incelemistik.
Simdi de sahis zamirlerinin ismin hallerine göre çekimlerini inceleyecegiz.
Ama önce bu çekimi açiklayalim.
Normalde ben sahis zamiri yalin haldedir.
Bu sahis zamirini i haline getirmek için Türkçe'de sonuna -i eki getirilir ve bu sekilde beni kelimesi elde edilmis olur.
Bu beni kelimesi de ben sahis zamirinin -i halidir.
Ben sahis zamirinin -e hali bana kelimesidir.
Örnegin sen sahis zamirinin -i hali seni, -e hali ise sana kelimeleridir.
Bu bilgileri zaten biliyor olmalisiniz fakat yine de bilmeyen yada unutan arkadaslar için kisa bir açiklama yapmis olduk.

Simdi sahis zamirlerinin hallere göre çekim tablosunu verelim:

ich : ben         mich : beni     mir : bana

du : sen         dich : seni     dir : sana

er : o (erkek)     ihn : onu        ihm : ona
sie : o (disi)     sie : onu        ihr : ona
es : o (nötr)     es : onu        ihm : ona

wir : biz         uns : bizi     uns : bize

ihr : siz         euch : sizi     euch : size

sie : onlar         sie : onlari     ihnen : onlara

Sie : siz (nazik) sie : sizi     Ihnen : size

Bu tablonun mutlak surette ezberlenmesi gerekiyor.
Kisa aralikli tekrarlarla zamirlerin tüm hallerini kolaylikla ezberleyebilirsiniz.

  

DERS 16 - ISMIN -IN HALI (GENITIV)
        

Normal olarak Türkçe'de -in hali diye bir sey yoktur. Almanca'da ismin -in hali diye adlirilan durum, Türkçe'de genelde isim tamlamasi seklinde ortaya çikar. Örnegin, "okulun kapisi", "duvarin boyasi", "Ali'nin kazagi" gibi.
Diger hallerde oldugu gibi -in hali de isimlerin artikelleri degistirilerek elde edilir.
Bu degsim su sekilde olur;

der artikeli des olur ve kelimenin sonuna -es veya -s takilarindan biri getirilir.
das artikeli des olur ve kelimenin sonuna -es veya -s takilarindan biri getirilir.
die artikeli der olur ve kelimede hiçbir degisiklik olmaz.(çogul isimler için de aynisi kullanilir.)
ein artikeli eines olur ve kelimenin sonuna -es veya -s takilarindan biri getirilir.
eine artikeli einer olur ve kelimede hiçbir degisiklik olmaz.
kein artikeli keines olur ve kelimenin sonuna -es veya -s takilarindan biri getirilir.
keine artikeli keiner olur ve kelimede hiçbir degisiklik olmaz.

Yukarida -in halini yaparken meydana gelen degisimler gösterilmistir.
Dikkat ederseniz "-es veya -s takilarindan biri getirilir" seklinde bir cümle kullik.
Peki hangisini getirecegiz?Bunu su sekilde belirliyoruz;
Eger isim tek heceli ise sonuna "-es" eklenir.
Eger isim birden fazla heceli ise sonuna "-s" eklenir.
Asagidaki örnekleri inceleyiniz.

der Vater (baba) ------------- des Vaters (babanin)
das Haus (ev) ---------------- des Hauses (evin)
das Auto (otomobil) ---------- des Autos (otomobilin)
der Mann (adam) -------------- des Mannes (adamin)
Yukarida da görüldügü gibi der ve das artikelleri des haline dönüsüyor ve kelimeye -es, -s takilarindan biri ekleniyor.
die Frau (kadin) --------------- der Frau (kadinin)
die Mutter (anne) -------------- der Mutter (annenin)
Yukarida da görüldügü gibi die artikeli der haline dönüsüyor ve kelimede bir degisiklik yok.
Bu kullanim çogullar için de geçerlidir:
die Mütter (anneler) ----------- der Mütter (annelerin)
die Autos (otomobiller) -------- der Autos (otomobillerin)
gibi...

Simdi de belirsiz artikellerden örnekler verelim;
ein Bus (bir otobüs) -------- eines Busses (bir otobüsün)
ein mann (bir adam) --------- eines mannes (bir adamin)
eine Frau (bir kadin) ------- einer Frau (bir kadinin)
keine Frau (bir kadin degil) --- keiner Frau (bir kadinin degil)
kein Bus (bir otobüs degil) ---- keines Busses (bir otobüsün degil)
Yukaridaki örneklerde "bir otobüs degil" yerine "hiçbir otobüs", "bir otobüsün degil" yerine ise "hiçbir otobüsün" anlamlarini çikarmak da mümkündür.

Daha önceki bölümlerde de -i ve -e halleri için belirtilen istisnai kurallar vardi.
(Çogulda sonlarina -n, -en takilarini alan kelimeler.)Bu istisnanin ismin tüm halleri için geçerli oldugunu belirtmistik. O yüzden burada tekrar ele almiyoruz.
Bir kaç örnek vermek gerekirse;
der Türke - des Türken
der Student - des Studenten
gibi örnekler vermek mümkündür.

Dogru bir biçimde kullanabilmeniz için bu örnekleri inceleyiniz hatta bunlarla yetinmeyip, kendiniz de örnekler yapmaya çalisiniz.
Basarilar dileriz...


DERS 15 - ISMIN -E HALI (DATIV)
        

Ismin -e hali de artikellerin degistirilmesi suretiyle yapilir.
Artikeller su sekilde degisiklik gösterirler:

der artikeli dem haline,
das artikeli dem haline,
die artikeli der haline,

ein artikeli einem haline,
eine artikeli einer haline,

kein artikeli keinem haline,
keine artikeli keiner haline getirilir.

Burada sunu belirtmek isteriz; ismin halleriyle ilgili oldukça degisik durumlar oldugunu farketmissinizdir. Ne kadar çok pratik ve alistirma yaparsaniz bu kurallara o kadar kolay ve çabuk asina olabilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde bu konularla ilgili bolca örnekler ve alistirmalar verecegiz. Kendiniz de bu konuda alistirmalar yapmaya çalisiniz.

der Schüler (ögrenci) -------- dem Schüler (ögrenciye)
das Kind (çocuk) ------------- dem Kind (çocuga)
die Frau (kadin) ------------- der Frau (kadina)
ein Haus (bir ev) ------------ einem Haus (bir eve)
kein Haus (bir ev degil) ----- keinem Haus (bir eve degil)
eine Frau (bir kadin) -------- einer Frau (bir kadina)
keine Frau (bir kadin degil) --- keiner Frau (bir kadina degil)
Yukarida verilen kurallar burada örnek haline getirilmistir. Lütfen dikkatle inceleyiniz.

Isimlerin çogulunu anlatirken bazi isimlerin sonlarina -n veya -en takilari alarak çogul olduklarini belirtmistik. Bu isimler genellikle son harfleri -schaft, -heit, -keit, -in, -lei, -rei, -ung olan isimlerdi.
Bu belirtilen isimlerden artikeli "der" olanlar, ismin -e haline çevrilirken "der" artikeli "dem" olur ve kelime çogul haliyle kullanilir. Yani çogulda sonlarina -n veya -en takilarini alan ve artikeli "der" olan tüm isimler, ismin -e halinde daima çogul yazilislariyla kullanilirlar. Bu istisna sadece -e haline has bir özellik olmayip, ismin tüm halleri için geçerlidir. Bir örnek vermek gerekirse,
Student (ögrenci) kelimesinin artikeli "der"dir. Ve bu kelime sonuna -en takisi alarak çogul olur.
Yani yukaridaki istisna bu kelime için geçerlidir. O halde bu kelimenin tekilini, çogulunu ve -e halini ele alalim.

der Student (ismin tekili ve yalin hali) (ögrenci)
die Studenten (isimin çogulu ve yalin hali) (ögrenciler)
dem Studenten (ismin tekili ve -e hali) (ögrenciye)
Yukaridaki durumu iyi analiz ederseniz yukaridaki istisnayi çok rahat kavrayabilirsiniz.

Çogul isimlerin -e halini asagida inceleyecegiz.
Bilindigi gibi yalin halde bulunan çogul isimlerin tümünün artikeli "die" oluyordu.
Bir önceki bölümde ismin -i halinde çogullari ayrica ele almamamizin nedeni ise, çogul isimlerin -i halinde ayrica bir degisiklik göstermemesi idi. Burada çogul isimleri ayrica ele almamizin nedeni ise, çogul isimlerin ismin -e halinde bir degisiklik göstermeleridir.
Çogul isimleri -e haline sokmak için çogul ismin önündeki "die" artikeli "den" olarak degisir ve ismin sonuna bir "n" harfi eklenir.Eger ismin çogulunun son harfi "n" ise o zaman "n" harfinin getirilmesine gerek yoktur.(Yukaridaki kurali tekrar okuyunuz)

Örnegin;
die Väter (çogul ve yalin hali) (babalar)
den Vätern (çogul ve -e hali) (babalara)
Yukaridaki örnekte görüldügü gibi "die" artikelini "den" yaptik ve çogulda ismin sonunda "n" harfi olmadigi için -e haline getirirken bir "n" harfi koyduk.

Örnek:
die Frauen (çogul ve yalin hali) (kadinlar)
den Frauen (çogul ve -e hali) (kadinlara)
Yukarida da görüldügü gibi "die" artikeli ismin -e halinde "den" haline dönüstü ve ismin çogulu zaten "n" harfiyle bittigi için isme ayrica bir "n" harfi eklenmedi.

Peki çogul isimlerle sadece "die" artikeli mi kullanilir? Hayir. Çogul isimlerle belirsiz artikellerin
de kullanilabilecegini (olumsuz-belirsiz) önceki bölümlerde belirtmistik.
O zaman çesitli belirsiz artikellerlerin -e haline getirlisleriyle de çesitli örnekler verelim.
Bilindigi gibi çogul isimlerle "ein" ve "eine" kullanilmiyordu. Çünkü bu kelimeler "bir" anlami
veriyordu. Bu anlam da ismin çoguluyla çelisir. Siz hiç "bir kitaplar" diye bir sey duydunuz mu?
Bu anlam saçmadir yani sadece "kitaplar" olarak kullanilmalidir. O halde "ein" ve "eine" çogulda kullanilmazlar. Bir örnekle açiklayalim;
ein Buch (bir kitap) kelimesi tekil haldedir yani sadece tek bir kitabi ifade eder.
Kitaplar kelimesi ise "ein Bücher" olarak kullanilamaz, "Bücher" olarak kullanilir.
O halde ismin -e halinde de "ein" ve "eine" artikellerini kullanmiyoruz.

Örnek:
ein Buch (yalin hali ve tekil) (bir kitap)
Bücher (yalin hali ve çogul) (kitaplar)
Büchern (-e hali ve çogul) (kitaplara)
Yukaridaki örnekte Bücher kelimesinin önünde artikel olmadigi için sadece kelimenin sonuna bir "n" harfi eklenmis ve kelime -e haline getirilmistir.

Çogullarda ismin önünde "keine" kullanilabiliyordu. Bir örnekte bununla ilgili yapalim.
keine Bank (hiçbir banka) (yalin hal-tekil)
keine Banken (hiçbir bankalar) (yalin hal-çogul)
keinen Banken (hiçbir bankalara) (-e hali-çogul)
Bölümün basinda "keine"nin "keinen" olarak degistigini belirtmistik.
Bu bölümde de ismin -e haline iliskin çesitli kullanimlar sunduk.
Yabanci diller nankördür derler. Ne kadar ezberlerseniz ezberleyin tekrar ve alistirma olmadan asla kalici olmazlar. Sizlere yavsiyemiz burada okuduklarinizla yetinmeyin.
Kendi kendinize bir çok sözcügü ismin çesitli hallerine dönüstürmeyi deneyin.
Basarilar...


DERS 14 - ISMIN -I HALI (AKKUSATIV)
        

Almanca'da isimler (biraz ileride verecegimiz istisna disinda) artikelleri degistirilmek suretiyle -i haline getirilirler. Artikeller ise su sekilde degistirilirler:

Artikeli "der" olan isimleri -i haline sokmak için, "der" artikelini "den" seklinde degistiririz.
Artikeli "das" veya "die" olan isimlerde ve artikellerinde ise hiçbir degisiklik yapilmaz.
Artikel olarak "eine" kelimesi de -i halinde degismeden aynen kalir.
Artikel olarak "ein" kelimesi ise degisiklige ugrayarak "einen" seklini alir.(der için)
Artikel olarak "keine" kelimesi de degismeden aynen kalir.
Artikel olarak "kein" kelimesi ise degisiklige ugrayarak "keinen" seklini alir.

Simdi yukarida bahsettigimiz istisnayi inceleyelim;
Isimlerin çogulunu anlatirken bazi isimlerin sonlarina -n veya -en takilari alarak çogul olduklarini belirtmistik. Bu isimler son harfleri -schaft, -heit, -keit, -in, -lei, -rei, -ung olan isimlerdi.
Bu belirtilen isimlerden artikeli "der" olanlar, ismin -i haline çevrilirken "der" artikeli "den" olur ve kelime çogul haliyle kullanilir. Yani çogulda sonlarina -n veya -en takilarini alan ve artikeli "der" olan tüm isimler, ismin -i halinde daima çogul yazilislariyla kullanilirlar. Bu istisna sadece -i haline has bir özellik olmayip, ismin tüm halleri için geçerlidir.
Ismin -i haliyle ilgili kurallar bu kadardir. Asagidaki örnekleri inceleyiniz.

YALIN HALI------------------- -I HALI

der Mann (adam) ------------- den Mann (adami)
der Ball (top) -------------- den Ball (topu)
der Sessel (koltuk) --------- den Sessel (koltugu)
Görüldügü gibi der artikeli den oluyor ve kelimede bir degisiklik yok.

der Student (ögrenci) ------- den Studenten (ögrenciyi)
der Mensch (insan) ---------- den Menschen (insani)
Yukaridaki iki örnekte az önce belirtilen istisnai durum oldugu için kelimeler -i halinde çogul yazilislariyla kullanildi.

das Auge (göz) --------------- das Auge (gözü)
das Haus (ev) ---------------- das Haus (evi)
die Frau (kadin) ------------- die Frau (kadini)
die Wand (duvar) ------------- die Wand (duvari)
Yukarida da görüldügü gibi das ve die artikellerinde ve kelimelerde hiçbir degisiklik yok.

ein Mann (bir adam) ------------ einen Mann (bir adami)
ein Fisch (bir balik) ---------- einen Fisch (bir baligi)
kein Mann (bir adam degil) ----- keinen Mann (bir adami degil)
kein Fisch (bir balik degil) --- keinen Fisch (bir baligi degil)
Görüldügü gibi ein-einen ve kein-keinen degismesi mevcut.

eine Woche (bir hafta) --------- keine Woche (bir haftayi degil)
keine Frau (bir kadin degil) --- keine Frau (bir kadini degil)
keine Woche (bir hafta degil) --- keine Woche (bir haftayi degil)
Yukarida da görüldügü gibi eine ve keine artikellerinde ve kelimede bir degisiklik yok


DERS 13 - ISMIN HALLERI (DEKLINATION DER SUBSTANTIVE)
        

Almanca'da ismin halleri Türkçe'den biraz farklidir ve yalin hali, -i hali, -e hali, -in hali olmak üzere ismin dört hali mevcuttur.
Türçe'de bir ismi -i haline sokmak için kelimenin sonuna i-i-u-ü harflerinden uygun olani eklenir.
(eger gerekiyorsa kaynastirma harfi de eklenir)Örnegin, ev-evi, okul-okulu, bahçe-bahçeyi gibi.
Ya da -e hali ev-eve, okul-okula, bahçe-bahçeye gibi yapilir.
Almanca'da ise bu haller genellikle kelimenin artikelini degistirerek olusturulur.Bazi kelimelerin de
sonlarina bazi haflerin eklendigi durumlar da mevcuttur.
Almanca'da ismin dört hali su sekilde ifade edilir.
Yalin Hali : Nominativ
-e Hali : Dativ
-i Hali : Akkusativ
-in Hali : Genitiv

Yalin hal, ismin bir degisiklige ugramamis, saf halidir.
Örnegin kalem, kitap, bilgisayar kelimeleri ismin yalin halindedirler. Bunun yani sira isimler çogul olarak da yalin halde bulunabilirler. Örnegin kitaplar, kalemler kelimeleri de hem çoguldur hem de yalin haldedir.
Bu bölüme kadar inceledigimiz tüm kelimeler de yalin haldedirler. Sözlüklerde ve diger kaynaklarda
isimler daima yalin halde verilirler.
Almanca'da yalin hale iliskin incelenecek çok fazla bir sey yoktur. Zaten sözcüklerin saf halleri
yalin haldedirler. Asagidaki örnekler gibi.

Hali : der Teppich
Göz : das Auge
Masa : der Tisch
Lamba : die Lampe
Otobüsler : Busse
Anneler : die Mütter
Babalar : die Väter
Örnekleri ismin yalin halindedirler. Önümüzdeki bölümde ismin -i halini inceleyecegiz.

DERS 12 - ALMANCA'DA ISIMLERIN ÇOGUL HALI (PLURAL)
        

Türkçe'de bir tekil ismi çogul biçime dönüstürmek için, o ismin sonuna -ler veya -lar takilarindan uygun olani getirilir. Almanca'da ise genel olarak verilebilecek belirli bir kural yoktur.
Her isimin tekili ile çogulu birbirinden bagimsiz kelimeler olabilecegi gibi, ayni kelimelerin
hem tekil hem de çogul için kullanildigi da olabilir. Bazen de kelimenin sonuna bazi ekler
getirilerek ismin çogul biçimi elde edilebilir.
Almanca'da çogul yapimi için belirli kurallar verilemeyecegine göre, kelimeler ezberlenirken
mutlaka çogullariyla beraber ezberlenmelidir.
Almanca'da çogul yapimi için verilebilecek tek genel kural, bütün çogul kelimelerin artikellerinin
"die" oldugudur. Tekil halde bulunan bir ismin cinsiyeti ya da artikeli her ne olursa olsun, o ismin
çoguluyla "die" artikeli kullanilir. Bu belirli artikel kullanimi için geçerlidir.
Belirsiz artikellerde durum farkli olmakla beraber gayet kolaydir.
Söyle ki; olumlu-belirsiz artikeller (ein-eine) çogulda kullanilmazlar. Bu durumda isim yalniz
basina, artikelsiz olarak kullanilir.
Olumsuz-belirsiz artikeller ise (kein-keine) çogulda sadece "keine" olarak kullanilirlar.

Yukarida anlatilanlari örneklerle destekleyelim;

der Vater (baba) -------------- die Väter (babalar)

die Mutter (anne) ------------- die Mütter (anneler)

das Mädchen (kiz çocuk) ------- die Mädchen (kiz çocuklar)

Yukaridaki örneklerde görüldügü gibi "der,das,die" artikelleri, çogulda "die" olarak kullanildi.

ein Bus (bir otobüs) --------------- Busse (otobüsler)

ein Freund (bir arkadas) ----------- Freunde (arkadaslar)

ein Kellner (bir garson) ----------- Kellner (garsonlar)

eine Lampe (bir lamba) ------------- Lampen (lambalar)

eine Mutter (bir anne) ------------- Mütter (anneler)

Yukaridaki örneklerde de görüldügü gibi "ein" ve "eine" artikelleri çogulda kullanilmazlar.
Kelime tek basina kullanilir.

kein Buch (bir kitap degil) --------- keine Bücher (kitaplar degil)

kein Kellner (bir garson degil) ----- keine Kellner (garsonlar degil)

keine Lampe (bir lamba degil) ------- keine Lampen (lambalar degil)

keine Mutter (bir anne degil) ------- keine Mütter (anneler degil)

Yukaridaki örneklerde de görüldügü gibi "kein" ve "keine" çogulda sadece "keine" olarak kullanilir.

Her ne kadar çogul için belli bir kural verilemese de, sizlere kolaylik olmasi açisindan
önümüzdeki bölümde belirli isim yapilarina ait çogul yapma kaidelerini inceleyecegiz.
Bu sayede bir çok ismi kendi kendinize çogul hale getirebileceksiniz.DERS 11 - ARTIKELLER DEVAM
        

Almanca'da genel olarak bütün cins isimler artikellerle beraber kullanilir.Özel isimlerin ise artikeli yoktur.
Fakat bazi durumlarda cins isimlerin artikelsiz kullanildigini ya da özel isimlerin artikellerle beraber kullanildigini görebilirsiniz.
Bu bölümde bir kaç istisnai durum hakkinda bilgiler verecegiz.

Almanca'da genel olarak su durumlarda cins isimlerle artikel kullanilmayabilir:

-Emir cümlelerinde, hitap cümlelerinde, gazetelerde veya herhangi bir yerde yer alan ilanlarda,
gazete mansetlerinde veya haber basliklarinda, makale türü yazilarla atasözü ve deyim niteligindeki yazilarda
genel olarak artikel kullanilmayabilir.

Su durumlarda ise özel isimler artikellerle beraber kullanilir:

Bazi ülke isimlerinde (die Türkei : Türkiye, die Vereinigten Staaten : ABD, die Niederle : Holla, die Schweiz : Isviçre)
isimleri daima artikellerle beraber kullanilir.

Bunun yaninda özel isim olmasina ragmen, cadde isimleri, dag, göl, deniz, irmak ve bunun gibi yer
isimleri de artikellerle beraber kullanilabilir.


DERS 10 - BELIRSIZ ARTIKELLER (UNBESTIMMTE ARTIKEL)
        

Bir önceki bölümde belirli artikelleri incelemistik. Bu bölümde belirsiz artikelleri inceleyecegiz. Belirsiz artikeller olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrilir. Belirsiz artikeller bilinmeyen, belirsiz, herhangi bir varligi kasdetmek için kullanilirlar.(Bir önceki bölümde verilen örnekleri inceleyiniz.)


OLUMLU-BELIRSIZ ARTIKELLER

Almanca'da ein ve eine olmak üzere iki tane olumlu-belirsiz artikel mevcuttur.
Ein (ayn) ve eine (ayne) kelimeleri Türkçe'de "bir" anlamina gelirler.
Ein, der ve das artikelinin olumlu-belirsizidir
Eine, die artikelinin olumlu-belirsizidir.
Asagidaki örnekleri inceleyiniz:

der Fisch : balik
ein Fisch : bir balik (herhangi bir balik)

der Baum : agaç
ein Baum : bir agaç (herhangi bir agaç)

das Buch : kitap
ein Buch : bir kitap (herhangi bir kitap)

das Kind : çocuk
ein Kind : bir çocuk (herhangi bir çocuk)

die See : deniz
eine See : bir deniz (herhangi bir deniz)

die Sprache : lisan
eine Sprache : bir lisan (herhangi bir lisan)

Örneklerden de anlasilacagi gibi belirsiz cins isimlerin önünde "der" yerine "ein", "das" yerine "ein" ve "die" yerine "eine" kullanilmaktadir.
Simdi olumsuz-belirsiz artikellere bakalim:


OLUMSUZ-BELIRSIZ ARTIKELLER

Ein ve eine artikellerinin olumsuzlari da mevcuttur. Bunlara da olumsuz-belirsiz artikeller denir.
Ein artikelinin olumsuzu "kein" dir (kayn).
Eine artikelinin olumsuzu "keine" dir (kayne).
Kein ve keine, Türkçe'ye "degil" veya "hiçbir" anlaminda çevrilebildikleri gibi, cümle fiiline eklenen olumsuzluk takilariyla da (-me,-ma) çevrilebilirler.

Artikelleri söyle bir toparlayacak olursak:
"der" artikelinin olumlu belirsizi "ein", olumsuz belirsizi "kein" dir.
"das" artikelinin olumlu belirsizi "ein", olumsuz belirsizi "kein" dir.
"die" artikelinin olumlu belirsizi "eine", olumsuz belirsizi "keine" dir.
Asagidaki örnekleri ineceleyiniz.

der Fisch : balik
ein Fisch : bir balik
kein Fisch : "bir balik degil" veya "hiçbir balik"

das Kind : çocuk
ein Kind : bir çocuk
kein Kind : "bir çocuk degil" veya "hiçbir çocuk"

die Tasche : çanta
eine Tasche : bir çanta
keine Tasche : "bir çanta degil" veya "hiçbir çanta"

Bu bölümle beraber Almanca'da bulunan belirli artikeller (der,das,die), olumlu-belirsiz artikeller (ein,eine) ve olumsuz belirsiz (kein,keine) olmak üzere artikel gruplari hakkinda bilgiler verdik.
Bir sonraki bölümde artikellerin kullanim alanlarini inceleyecegiz.

DERS 9 - BELIRLI ARTIKELLER (BESTIMMTE ARTIKEL)
        

Bir önceki bölümde artikeller hakkinda bilgiler verilmis, iki tür artikel varligindan söz edilmisti. Bu bölümde bu iki artikel grubu hakkinda bilgiler verecegiz.

Almanca'da iki grup artikel vardir. Bunlar ;

1)Belirli Artikeller
2)Belirsiz Artikeller (olumlu-olumsuz)

seklindedir. Bu bölümde birinci grubumuz olan belirli artikeller konusunu inceleyecegiz.Ama önce belirli ve belirsiz kavramlarini açiklayalim.
Belirli kavramiyla, bilinen yada daha önceden bahsi geçmis olan, daha önceden görülmüs olan, boyu, eni, rengi vs. özellikleri bilinen varliklar kastedilmis olur.
Belirsiz kavramiyla ise herhangi, rastgele bir varlik kastedilmis olur.
Bu açiklamalarimizi asagida verecegimiz örneklerle iyice anlasilir duruma getirecegiz.Asagida verilen örnek cümleleri incelerseniz iki kavram arasindaki farki rahatça anlayabilirsiniz.

Örnekler:

1- Babasi Ali'den kitabi getirmesini istedi.
2- Babasi Ali'den bir kitap getirmesini istedi.

Yukaridaki birinci cümleyi inceleyelim:
Babasi Ali'den kitabi getirmesini istemis,fakat nasil bir kitaptir bu? rengi nedir? adi nedir? nerededir? yazari kimdir? Bütün bunlar belirtilmemistir.
Belirtilmedigine göre Ali, cümleden hangi kitabi getirecegini anliyor ve getiriyor.Yani bu bahsi geçen kitap biliniyor,rastgele bir kitap degil.
Yani Ali kitap kelimesiyle hangi kitabin belirtildigini anliyor.
O halde burada belirli artikel kullanilabilir demektir.

Ikinci cümlede ise:
Babasi Ali'den bir kitap, yani herhangi bir kitap getirmesini istiyor.
Kitabin burada yazari, rengi, boyu, adi vs. önemli degil. Herhangi bir kitap olmasi yeterli. Kitap olsun da, nasil olursa olsun gibilerinden bir cümle.
O halde burada da belirsiz artikel kullanilacaktir.

Daha iyi anlasilmasi için örneklerimize devam edelim:
Örnegin Ali'nin odasina bir masa lazim. Ali ile babasinin konusmalari su sekilde olsun;

Ali : Baba, odama bir masa alalim.

Burada alinacak masa belirsizdir. Çünkü "bir masa" denmis. Özellikleri belli mi? Hayir belli degil. Yani herhangi bir masa kastediliyor.
Ikinci cümle su sekilde olsun:

Ali : Baba, odama o masayi alalim.
Bu cümleden anlasiliyorki masa daha önceden görülmüs ya da masanin bahsi daha önceden de geçmis. Yani bahsedilen masayi iki taraf da biliyor. Burada belirlilik söz konusu oldugundan,belirli artikel kullanilir.

Bir kaç cümle daha yazalim;

- Bu aksam TV'de bir dizi var.(dizi kelimesi belirsiz)
- Bu aksam TV'de yine o dizi var.(dizi kelimesi belirli)

- Bir elbise almam lazim. (elbise belirsiz)
- O elbiseyi mutlaka almam lazim. (elbise belirli)

- Gidip bir çiçek alalim. (çiçek belirsiz)
- Gidip çiçegi sulayalim. (çiçek belirli)

Belirli ve belirsiz kavramlarini yukaridaki cümlelerle anlatmaya çalistik.
Iste, cümlelerde kullanilan belirli kelimeler için belirli artikeller, belirsiz kelimeler için ise belirsiz artikeller kullanilir.
Almanca'da belirli artikeller, der, das ve die olmak üzere üç tanedir.
Daha önce de belirttigimiz gibi her kelimenin artikeli degisiktir.
Bu yüzden kelimeler artikelleriyle beraber ögrenilmelidir. Bir çok kaynakta artikeller su sekilde kisaltilarak gösterilir:

der artikeli r veya m harfleriyle gösterilir.
die artikeli e veya f harfleriyle gösterilir.
das artikeli s veya n harfleriyle gösterilir.


DERS 8 - ARTIKELLER (ARTIKEL - GESCHLECHTSWORT)
        

Artikel konusu Almanca ögrenenlerin en çok zorligi konulardan biri olarak gösterilir genelde.
Bu bölümde bu konuya giris yapacagiz ve anlattiklarimizla bu konunun çok da karmasik bir konu olmadigini göreceginizi umuyoruz. Sunu belirtelim ki, eger kelimeleri artikelleriyle beraber ezberlerseniz, bu konuda çok fazla bir probleminiz olmayacaktir. Fakat yine de biz bu konuyla ilgili genis alistirmalar yapip, hangi tür kelimelerin, hangi artikelle kullanildigini inceleyecegiz. Simdi konumuza geçelim.

Almanca'da bütün cins isimlerin önünde artikel denilen "der, das, die" sözcüklerinden biri bulunur. Bu sözcüklerin Türkçe karsiliklari yoktur ve dilimize tam olarak çevrilemezler. Bu kelimeler önünde bulunduklari ismin bir parçasi gibidirler. Bir ismi ögrenirken muhakkak onun artikelini de sanki isimle beraber tek bir sözcükmüs gibi birlikte ögrenmek gerekir.
Eger artikelini ögrenmeden sadece kelimeyi ezberlerseniz, ögrendiginiz kelime pek bir ise yaramayacaktir.Bunun nedenini ileriki bölümlerimizde net bir biçimde anlayacaksiniz.
Artikel kelimesi bazi kaynaklarda "tanimlik" ,bazilarinda da "tanim edati" olarak geçer. Bunun yaninda artikeller bir çok sözlük ve kaynakta asagida gösterilen sekilde kisaltilarak gösterilir.Lütfen gösterilen kisaltma harflerini aklinizdan çikarmayiniz.

Artikeller çogu kaynakta su sekilde kisaltilarak gösterilir:

der artikeli m veya r harfleri kullanilarak gösterilir.

die artikeli f veya e harfleri kullanilarak gösterilir.

das artikeli n veya s harfleri kullanilarak gösterilir.


Yani bu, m veya r harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli "der" olacak,
f veya e harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli "die" olacak,
n veya s harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli "das" olacak demektir.

Ek bilgi olarak, bu harfler Almanca'da eril, disi ve nötr cins (Maskulinum, Femininum, Neutrum) kelimelerinin bas harfleri kullanilarak ve "der, das, die" kelimelerinin son harfleri kullanilarak olusturulmustur.
Genelde kaynaklar bu iki kullanimdan birini seçerek kaynagin tümünde ya "m - f - n" harflerini ya da "r - s - e" harflerini kullanirlar.
Almanca'da iki tür artikel grubu mevcuttur.Önümüzdeki bölümde bu gruplari inceleyecegiz..


DERS 7 - ISIMLER (SUBSTANTIVE)
        

Bundan önceki derslerimizde pek fazla gramer bilgisi gerektirmeyen ve özellikle ezber becerisine dayali konular üzerine ön bilgiler vermis, bazi konulari da detayli bir sekilde incelemistik.
Bu dersimizde oldukça fazla dikkat gerektiren, bazi kisimlarinin ezberlenmesi ve akildan çikartilmamasi gereken bir konuya giris yapacagiz.
Bu dersimizde isimler ve artikeller hakkinda kisa bilgiler verip, önümüzdeki bölümde isimler konusunu ayrintili bir sekilde inceleyecegiz.

Kisaca tanimlamak gerekirse, varliklari adlirdigimiz kelimelere isim denir. Örnegin bilgisayar, okul, oda, ev masa, rüya, Ahmet, kitap vs. kelimeleri birer isimdir.
Türkçe'de oldugu gibi Almanca'da da isimlerin tekil-çogul, soyut-somut, basit-birlesik, özel-cins gibi türleri vardir.
Yine ayni sekilde dilimizde oldugu gibi Almanca'da da isimler cümle içerisinde degisik görevlerde bulunabilir, tekil-çogul hallerde kullanilabilir veya ismin hallerine (-e hali, -i hali vs.) göre çekimlenebilirler.

Almanca'da yaklasik olarak 200.000-250.000 civeri isim oldugu tahmin edilmektedir. Almanca'da isimlerin bas harfleri, özel isim veya cins isim ayrimi yapmaksizin büyük harf kullanilarak yazilir.
Yani tüm isimlerin bas harfleri büyük yazilmalidir.Bununla beraber Almanca'da tüm cins isimlerin önünde Artikel dedigimiz (der - das - die) kelimelerinden birisi bulunur.
Almanca'da isimlerin 3 cinsi mevcuttur. Her isim bu üç gruptan birine dahildir.

Bunlar ;

1-) Erkek Isimler (Eril Cins)
2-) Disi Isimler (Disi Cins)
3-) Cinsiyetsiz Isimler (Nötr Cins)

Almanca'da genel olarak cinsiyeti erkek olan kelimelerin artikeli "der", cinsiyeti disi olanlarin artikeli "die", cinsiyetsiz olanlarin artikeli ise "das" tir. Fakat bu bilgi genelleme yapilarak verilmistir. Bazi istisnalari mevcuttur.
Bu sebeple yeni kelime ögrenirken, mutlaka artikeliyle beraber ögrenmeye dikkat etmeniz çok faydali olacaktir.
Almanca'da "su tür kelimeler erkek cinstir, su tür kelimeler disi cinstir, su tür kelimeler de nötr cinstir" seklinde bir genelleme yapmak mümkündür.
Asagida erkek cins, disi cins ve nötr cins kelimeler hakkinda siniflirma
yapilmistir. Yapilan bu siniflirmanin bazi maddeleri kesin oldugu gibi, bazi maddelerinin de bir kaç küçük istisnasi mevcuttur.

1-) Cinsiyeti Erkek Olan Isimler :
Daha önce de incelemis oldugumuz gün, ay, mevsim isimleri, yönler ve rüzgar isimleri, cinsiyeti erkek olan tüm canlilar, para birimlerinin büyük çogunlugu, maden isimlerinin büyük çogunlugu ve -en, -ich, -ig, -ast harfleriyle biten isimler Erkek Cinstir.

2-) Cinsiyeti Disi Olan Isimler :
Disi canlilar, tüm sayilar, meyve, agaç, çiçek isimleriyle irmak, nehir isimleri ve -in, -e, -ei, -ung, -heit, -ion, -keit harfleriyle biten isimlerin büyük çogunlugu Disi Cinstir.

3-) Cinsiyetsiz Olan Isimler :
Ülke ve sehir isimlerinin büyük çogunlugu, hem disi hem de erkek canlilar için ortak kullanilan isimler ve canlilarin yavrulari ve fiil veya sifattan türetme tüm isimler Cinsiyetsizdir.

Yukarida bilgi amaçli bir genelleme yapilmistir. Her ne kadar yapilan bu sinflirmanin sizler için yararli olacagini düsünsek de ögrenilecek olan kelimelerin (yukaridakilerden herhangi bir gruba girse dahi) artikellerine bakilmasini çok daha faydali görüyoruz.
Bir sonraki bölümde artikeller ve kullanim sekilleriyle ilgili bilgiler verilecektir. Çok önemli bir konu oldugundan, dikkatle izlemenizi tavsiye ediyor, basarilar diliyoruz.


DERS 6 - SAHIS ZAMIRLERI (PERSONAL PRONOMEN)
        

Bu dersimizde ön bilgi mahiyetinde sahis zamirlerini inceleyecegiz.
Bu konuda daha ayrintili bilgiyi ise "zamirler" konusunda bulabileceksiniz.


Almanca'da sahis zamirleri su sekildedir.

ich : ben (ih)

du : sen (du)

er : o (er) (eril cins)
sie : o (zi (disi cins)
es : o (es) (nötr cins)

wir : biz (vir)

ihr : siz (igr)

sie : onlar (zi)

Sie : siz (zi) nazik veya resmi hitapta kullanilirYukarida görüldügü üzere sie zamiri bir kaç farkli anlam tasir.
Bu anlamlari cümlenin gidisinden veya fiil çekimlerinden vs. çikarmak mümkündür.
Bu ve daha önceki bilgileri, bir ön bilgi mahiyetinde verdigimiz için ayrintili incelemeyi "zamirler" konusunda yapacagiz.
Önemli olan sizin bu kelimeleri iyice ögrenmenizdir.
Ayrica yukarida verilen zamirlerin içinde sadece nazik veya resmi hitapta kullanilan Sie zamirinin büyük harfle, digerlenin ise küçük harfle yazildigini unutmamaniz gerekir.
Nazik hitabi genelde kendimizden büyük kisilere yada tanimadigimiz kisilere hitap ederken kullaniriz


DERS 5 - SAYILAR (DEVAM)
        

Geçen derslerimizde sayilar konusunu incelemistik.
Bu dersimizde sayilar ile ilgili bir çok örnege yer verecek ve bu konuyu iyice pekistirmenizi saglayacagiz.
Öncelikle küçük sayilari tekrar hatirlayalim ve ardindan daha büyük ve karmasik sayilari da ele alalim.


8: acht
9: neun
18: achtzehn
19 : neunzehn
20 : zwanzig
38 : acht und dreißig
39 : neun und dreißig
99 : neun und neunzig

100 : hundert (veya ein hundert)
108 : hundert acht
110 : hundert zehn
200 : zwei hundert
220 : zwei hundert zwanzig
225 : zwei hundert fünf und zwanzig
255 : zwei hundert fünf und fünfzig
987 : neun hundert sieben und achtzig
999 : neun hundert neun und neunzig

1000 : tausend (veya ein tausend)
1005 : tausend fünf
5000 : fünf tausend
1008 : tausend acht
8000 : acht tausend
1100 : tausend hundert (veya ein tausend ein hundert)
1111 : tausend hundert elf (veya: ein tausend ein hundert elf)
1115 : tausend hundert fünfzehn
1120 : tausend hundert zwanzig
1234 : tausend zwei hundert vier und dreißig
4321 : vier tausend drei hundert ein und zwanzig
9516 : neun tausend fünf hundert sechzehn

10000 : zehn tausend
10001 : zehn tausend eins
10005 : zehn tausend fünf
50000 : fünfzig tausend
50005 : fünfzig tausend fünf
50055 : fünfzig tausend fünf und fünfzig
50123 : fünfzig tausend hundert drei und zwanzig
50498 : fünfzig tausend vier hundert acht und neunzig
54321 : vier und fünfzig tausend drei hundert ein und zwanzig
12345 : zwölf tausend drei hundert fünf und vierzig
98765 : acht und neunzig tausend sieben hundert fünf und sechzig

100000 : hundert tausend (veya ein hundert tausend)
100004 : hundert tausend vier
400000 : vier hundert tausend
400400 : vier hundert tausend vier hundert
404000 : vier hundert vier tausend
440000 : vier hundert vierzig tausend
444444 : vier hundert vier und vierzig tausend vier hundert vier und
vierzig
123456 : hundert drei und zwanzig tausend vier hundert sechs und fünfzig
987654 : neun hundert sieben und achtzig tausend sechs hundert vier und fünfzig
742683 : sieben hundert zwei und vierzig tausend sechs hundert drei und achtzig
999999 : neun hundert neun und neunzig tausend neun hundert neun und neunzig


Sayilar konusunun büyük önem arz ettigini derslerimizin basinda da söylemistik.
Daha pratik ve çabuk olabilmek açisindan kendi kendinize de bir çok alistirma yapmaniz çok faydali olacaktir.
Bu dersimizle birlikte sayilar konusunu kapatiyoruz.


DERS 4 - SAYILAR (ORDINALZAHLEN)
        

Her dilde oldugu gibi Almanca'da da sayilar önemli bir konudur.
Dikkatle ögrenilmesi ve ezberlenmesi gerekir.
Bununla beraber ögrendikten sonra bol bol alistirma ve tekrarlarla ögrenilen bilgileri iyice pekistirmek lazimdir.Bu konuda ne kadar çok alistirma yapilirsa, istenilen sayi da o kadar çok çabuk ve dogru sekilde
Almanca'ya çevrilebilecektir.
Ilk etapta görecegimiz 0-100 arasi sayilari ögrenecegiz, sonra yüzden sonraki sayilari da kolay bir sekilde ögrenebilirsiniz.
Fakat bu verilenleri mutlaka dikkatlice incelemeniz ve ezberlemeniz sarttir.


Almanca'da Sayilar

0 : null (null)
1 : eins (ayns)
2 : zwei (svay)
3 : drei (dray)
4 : vier (fi:ir)
5 : fünf (fünf)
6 : sechs (zeks)
7: sieben (zi:bin)
8 : acht (aht)
9 : neun (no:yn)
10 : zehn (seiyn)
11 : elf (elf)
12 : zwölf (zvölf)
13 : dreizehn (drayseiyn)
14 : vierzehn (fi:irseiyn)
15 : fünfzehn (fünfseiyn)
16 : sechzehn (zeksseiyn)
17 : siebzehn (zibseiyn)
18 : achtzehn (ahtseiyn)
19 : neunzehn (noynseiyn)
20 :zwanzig (svansig)

Yukarida yazilan sayilarda, 16 ve 17 sayilarinin yazilisindaki ayricaliga dikkat ediniz.(6 ve 7 sayilari ile karsilastiriniz. Sieben=sieb ve sechs=sech oldugunu göreceksiniz)


Yirmiden sonraki sayilar, birler ile onlar basamaginin arasina "ve" anlamina gelen "und" sözcügünün konulmasiyla elde edilir.
Fakat burada Türkçe'dekinin aksine birler basamagi önce gelir.

21 : ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir ve yirmi=yirmi bir)
22 : zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki ve yirmi=yirmi iki)
23 : drei und zwanzig (dray und svansig) (üç ve yirmi=yirmi üç )
24 : vier und zwanzig (fi:ir und zwanzig) (dört ve yirmi=yirmi dört)
25 : fünf und zwanzig (fünf und svansig) (bes ve yirmi=yirmi bes)
26 : sechs und zwanzig (zeks und svansig) (alti ve yirmi=yirmi alti)
27 : sieben und zwanzig (zi:bin und svansig) (yedi ve yirmi=yirmi yedi)
28 : acht und zwanzig (aht und svansig) (sekiz ve yirmi=yirmi sekiz)
29 : neun und zwanzig (noyn und svansig) (dokuz ve yirmi=yirmi dokuz)

Burada görüldügü üzre önce birler basamagindaki rakami yaziyor,
"und" kelimesini ekliyor ve onlar basamagini yaziyoruz.Bu kural yüze kadar olan sayilarin hepsinde (30-40-50-60-70-80-90 için de) geçerlidir. Yani önce birler basamagi, daha sonra onlar basamagi söylenir.
Bu arada yukariya daha açik ve anlasilir olmasi için sayilari ayri ayri yazdik (örn:neun und zwanzig) fakat aslinda bu sayilar birlesik yazilir.
(örn: neunundzwanzig) gibi. Bundan sonraki sayilari genelde birlesik olarak yazacagiz.


10 : zehn (seiyn)
20 : zwanzig (svansig)
30 : dreißig (draysig)
40 : vierzig (fi:irsig)
50 : fünfzig (fünfsig)
60 : sechzig (zekssig)
70 : siebzig (sibsig)
80 : achtzig (ahtsig)
90 : neunzig (noynsig)
100 : hundert (hundert)

Yukaridaki 30, 60 ve 70 sayilarinin yazilisindaki farkliliga da dikkat ediniz.
Bu sayilar sürekli olarak bu sekilde yazilirlar.
Simdi kaldigimiz yerden devam edelim :

31 : einunddreißig (ayn und draysig)
32 : zweiunddreißig (svay und draysig)
33 : dreiunddreißig (drayunddraysig)
34 : vierunddreißig (fi:irunddraysig)
35 : fünfunddreißig (fünfunddraysig)
36 : sechsunddreißig (zeksunddraysig)
37 : siebenunddreißig (zi:binunddraysig)
38 : achtunddreißig (ahtunddraysig)
39 : neununddreißig (noynunddraysig)


Simdi 100'den sonraki sayilarla devam edecek ve bir çok örnek yapacagiz.
Sayilarla ilgili bir kaç özel durum ve daha ileri bilgileri sayi sifatlari
konusunda inceleyecegiz.
Burada belirmek istedigimiz nokta sudur;
Normalde sayilar bitisik olarak yazilirlar fakat biz burada daha rahat kavranabilmesi için sayilari ayri ayri yazmayi tercih ettik.
Simdi 100'den itibaren baslayalim:

100 : hundert (hundert)

100 Almanca'da "hundert" demektir. 200-300-400 vs sayilari ise "hundert" kelimesinin önüne 2-3-4 vs. sayilari yazmakla olusur.

örnegin:

200 : zwei hundert (svay hundert) (iki yüz)
300 : drei hundert (dray hundert) (üç yüz)
400 : vier hundert (fi:ir hundert) (dört yüz)
500 : fünf hundert (fünf hundert) (bes yüz)
600 : sechs hundert (zeks hundert) (alti yüz)
700 : sieben hundert (zi:bin hundert) (yedi yüz)
800 : acht hundert (aht hundert) (sekiz yüz)
900 : neun hundert (noyn hundert) (dokuz yüz)


Fakat, örnegin 115 veya 268 veya bu sekilde herhangi bir yüzlü sayi yazilmak istenirse, bu defa önce yüzlü sayi daha sonra birler ve onlar basamagini yazariz.

Örnekler:
100 : hundert
101 : hundert eins
102 : hundert zwei
103 : hundert drei
104 : hundert vier
105 : hundert fünf
.
.
.
110 : hundert zehn (yüz ve on)
111 : hundert elf (yüz ve onbir)
112 : hundert zwölf (yüz ve oniki)
113 : hundert dreizehn (yüz ve onüç)
114 : hundert vierzehn (yüz ve ondört)
.
.
.
120 : hundert zwanzig (yüz ve yirmi)
121 : hundert ein und zwanzig (yüz ve yirmibir)
122 : hundert zwei und zwanzig (yüz ve yirmiiki)
150 : hundert füfzig (yüz ve elli)
201 : zwei hundert eins (iki yüz ve bir)
210 : zwei hundert zehn (iki yüz ve on)
225 : zwei hundert fünf und zwanzig (iki yüz ve yirmibes)
350 : drei hundert fünfzig (üç yüz ve elli)
598 : fünf hundert acht und neunzig (bes yüz ve doksansekiz)
666 : sechs hundert sechs und sechzig (alti yüz ve atmisalti)
999 : neun hundert neun und neunzig (dokuz yüz ve doksokuz)
1000 : tausend (tauzind)

Binli sayilar da ayni sekilde yüzlü sayilar gibi yapilir.

2000 : zwei tausend
3000 : drei tausend
4000 : vier tausend
5000 : fünf tausend
6000 : sechs tausend
7000 : sieben tausend
8000 : acht tausend
9000 : neun tausend
10000 : zehn tausend

Burada onbin, oniki bin, onüç bin, ondört bin...
sayilarini ifade ederken gördügünüz gibi isin içine iki basamakli sayilar ve bin sayisi girdi.Burada da önce iki basamakli sayimizi ve sonra bin sözcügünü getirerek sayimizi elde ediyoruz.

11000 : elf tausend
12000 : zwölf tausend
13000 : dreizehn tausend
14000 : vierzehn tausend
15000 : fünfzehn tausend
16000 : sechzehn tausend
17000 : siebzehn tausend
18000 : achtzehn tausend
19000 : neunzehn tausend
20000 : zwanzig tausend

Simdi çesitli örneklerle devam edelim:

21000 : ein und zwanzig tausend (yirmibir-bin)
22000 : zwei und zwanzig tausend (yirmiiki-bin)
23000 : drei und zwanzig tausend (yirmiüç-bin)
30000 : dreißig tausend (otuz-bin)
35000 : fünf und dreißig tausend (otuzbes-bin)
40000 : vierzig tausend (kirk-bin)
50000 : fünfzig tausend (elli-bin)
58000 : acht und fünfzig tausend (ellisekiz-bin)
60000 : sechzig tausend (atmis-bin)
90000 : neunzig tausend (doksan-bin)
100000 : hundert tausend (yüz-bin)


Bu konuya ait ne kadar çok alistirma yapilirsa hem ögrenmesi ve akilda kalmasi açisindan, hem de sayilari daha çabuk Türkçe ve Almanca'ya çevirebilmeniz açisindan o kadar çok iyi neticeler alinir.

NOT: hundert sözcügü (yüz), "ein hundert" olarak da kullanilabilir.
Ikisine de rastlayabilirsiniz.


DERS 3 - AYLAR (MONATE) ve MEVSIMLER
        

AYLAR (MONATE)

Ocak : Januar (yanuar)

Subat : Februar (februar)

Mart : März (merts)

Nisan : April (april)

Mayis : Mai (may)

Haziran : Juni (yuni)

Temmuz : Juli (yuli)

Agustos : August (august)

Eylül : September (zemtembir)

Ekim : Oktober (okto:bir)

Kasim : November (novembir)

Aralik : Dezember (detsembir)MEVSIMLER

Ilkbahar: Frühling (frü:ling)

Yaz : Sommer (zo:mer)

Sonbahar : Herbst (herbst)

Kis : Winter (vinter)


DERS 2 - HAFTANIN GÜNLERI (WOCHENTAGE)
        

Bu ilk derslerimizde, hem Almanca kelimelerle tanis olmaniz açisindan, hem de herhangi bir ön bilgi gerektirmemesi bakimindan günleri, daha sonra aylari, mevsimleri ve sayilari görecegiz.
Asagida günler Türkçe olarak verilmis, karsilarina da Almanca yazilis ve parantez içinde okunuslari verilmistir.


Pazartesi: Montag (mo:nta:g)

Sali: Dienstag (di:nsta:g)

Çarsamba: Mittwoch (mitvoh)

Persembe: Donnerstag (donirsta:g)

Cuma: Freitag (frayta:g)

Cumartesi: Samstag (samsta:g)

Pazar: Sonntag (zonta:g)

Not: ( : ) isareti, kendinden önce gelen harfin biraz uzunca okunacagini belirtir


DERS 1 - ALMANCA ALFABESI (DAS DEUTSCHE ALPHABET)
        

a: aa
b: be
c: se
d: de
e: ee
f: ef
g: ge
h: ha
i: ii
j: yot
k: ka
l: el
m: em
n: en
o: oo
ö: öö
p: pe
q: qu
r: er
s: es
t: te
u: uu
ü: üü
v: fau
w: we
x: ix
y: ipsilont
z: set
ä: ae
ß: ss (Son zamanlarda bu harfin kullanimi "ss" olarak yayginlasmistir.Örn:Heiß degil Heiss)

Bazi harflerin yanyana gelmesiyle genelde asagidaki okunuslar kullanilir.
ei : ay olarak okunur
ie : i olarak okunur
eu : oy olarak
sch : s olarak okunur
ch : h olarak okunur
z : ts olarak okunur
au : o olarak okunur
ph : f olarak okunur
sp : sp olarak okunur
st : st olarak okunur

Not:Alfabede bulunan ä , ü , ö harfleri (a-u-o) harflerinin umlaut (nokta) almis sekilleridir.


Kisaca Kendini Tanitma
        

Ich heiße Ali -------------------Adim Ali

Ich komme aus Istanbul-----------Istanbul'dan geliyorum

Jetzt lebe ich in Izmir----------Simdi Izmir'de yasiyorum

Ich wohne in Bornova-------------Bornovada oturuyorum

Ich bin verheiratet*-------------Evliyim

Ich habe keine kinder------------Çocugum yok

Ich bin zwanzig Jahre alt--------Yirmi yasindayim

Ich bin Student**----------------Ögrenciyim

Ich habe zwei Hobbys: Lesen und Internet-------Iki hobim var: Okumak ve internet

*verheiratet: evli, ledig: bekar, verwitwet: dul

**Student: Erkek Ögrenci, Studentin: Bayan Ögrenci 

 Almanya, büyük tartışmalara neden olan vatandaşlık testini 1 Eylül'den itibaren uygulamaya koyuyor. Vatandaşlık elde etmenin yolu, bu 33 sorudan geçiyor. Kimi genel kültür, kimi tarih sorusu gibi bir test.

33 soruda vatandaşlık anahtarı

 
Almanya’da tartışmalara yol açan vatandaşlık testi 1 Eylül’den itibaren yürürlüğe giriyor. Testin kapsadığı konulardan hazırlanan 33 soru.

1. Soru
Aşağıda belirtilenlerden hangisi Almanya’da anasayla güvence altına alınmıştır?

a- Silah taşıma hakkı
b- Kısasa kısas hakkı
c- İfade özgürlüğü
d- "Orman kanunu“
C- 3. şık
 
2. Soru
Aşağıdakilerden hangisi Federal Almanya Cumhuriyeti’nin flamasıdır?Hangisi Almanya’nın simgesi 1 mi, 2 mi, 3 mü yoksa 4 mü?

3. Soru
Almanya’nın idari organizasyonu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

a- 12 bölgeden meydana gelir
b- 16 eyaletten meydana gelir
c- 1’i doğu, diğer batı olmak üzere iki devletten oluşur
d- 16 bağımsız devletten meydana gelir
C- b şıkkı

4. Soru
Alman devleti sosyal sigorta harcamalarını hangi kaynaktan karşılamaktadır?

a- Kilise vergileri
b- Sosyal kesintiler
c- Bağışlar
d- Dernek aidatları
C- b şıkkı

5. soru
Bir siyasi parti Alman Federal Meclisi’nde basın özgürlüğünün kaldırılması için yasa taslağı hazırlıyor. Başarılı olması mümkün mü?

a- Evet; Federal Meclis’te milletvekillerinden yarısından fazlası tasarıya evet derse tasarı yasalaşır.
b- Evet; bunun için Federal Meclis milletvekillerinin üçte ikisinin tasarıyı onaylaması gerekir.
c- Hayır. Basın özgürlüğü anayasayla güvence altına alınan temel haklardandır. Kaldırılması mümkün değildir.
d- Hayır. Basın özgürlüğünü sadece Federal Konsey kaldırabilir.
C- c şıkkı

6. soru
Almanya’daki federal devlet organizasyonu kapsamındaki aşağıdaki ifadelerlen hangisi doğrudur?

a- Her eyaletin kendi Dışişleri Bakanı bulunmaktadır.
b- Her eyaletin para birimi ayrıdır.
c- Her eyaletin kendi silahlı kuvvetleri bulunmaktadır.
d- Her eyalet bir hükümete sahiptir.
C- d şıkkı

7. soru
Alman milli marşının girişi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a- Uyanın ey halklar
b- Birlik, adalet ve özgürlük
c- Ey tanrısal kıvılcımın sevinci
d- Almanya, birlik içindeki anavatan
C- b şıkkı

8. soru
Aşağıdaki fotoğrafta yer alan bina hangi kuruma ev sahipliği yapmaktadır?a- Fotoğraf, Berlin’de, Federal Meclis binasını göstermektedir.
b- Fotoğraf, Karlsruhe’de Federal Anayasa Mahkemesi’ne aittir.
c- Fotoğraf, Berlin’de, Federal Konsey binasını göstermektedir.
d- Fotoğraf, Berlin’de, Başbakanlık binasını göstermektedir.
C- a şıkkı

9. soru
Halkın egemenliği kavramı ne anlama gelir? Egemenlik…

a- Halkındır.
b- Federal Meclisindir.
c- Prusya kralınındır.
d- Anayasa Mahkemesinindir.
C- a şıkkı

10. soru
Almanya’nın genelinin temsil edildiği parlamenter kurumun adı nedir?

a- Federal Temsilciler Meclisi
b- Senato
c- Federal Meclis
d- Federal Yüksek Mahkeme
C- c şıkkı

11. soru
Federal Ordu (Bundeswehr) nedir?

a- Alman polisidir
b- Bir Alman limanıdır.
c- Alman vatandaş girişimidir.
d- Alman Ordusudur.
C- d şıkkı

12. soru
Almanya’da temel haklarla ilgili davalarda aşağıdaki kurumlardan hangisi yetkilidir?

a- Eyalet Yüksek Mahkemesi
b- Sulh Hukuk Mahkemesi
c- Federal Anayasa Mahkemesi
d- İdari Mahkeme
C- c şıkkı

13. soru
Almanya’da cumhurbaşkanları…

a- Ülkeyi yönetir
b- Yasa tasarıları hazırlar
c- Ülkeyi temsil eder
d- Yasalara riayet edilmesini sağlar
C- c şıkkı

14. soru
Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da Federal Meclis için yapılacak milletvekili seçimlerinde oy kullanma hakkına haiz kişiyi ifade eder?

a- Almanya ikamet edip, oy kullanmayı arzulayan…
b- En az 18 yaşındaki Alman vatandaşları…
c- En az 3 yıldır Almanya’da yaşayanlar…
d- En az 21 yaşındaki Alman vatandaşları…
C- b şıkkı

15. soru
Aşağıdakilerden hangisi bir Alman vatandaşı için geçerlidir?

a- Her Alman vatandaşı yanında pasaportunu taşımalıdır
b- Her Alman vatandaşı 16 yaşını doldurduktan sonra bir nüfus cüzdanı ya da pasaport edinmelidir.
c- Her Alman vatandaşı sağlık sigortası kartını yanında bulundurmalıdır
d- 18 yaşını dolduran her Alman vatandaşı ehliyet edinebilir
C- b şıkkı

16. soru
Sendikalar aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

a- Gençliği
b- Çalışanları
c- Emeklileri
d- İşvereni
C- b şıkkı

17. soru
Almanya’da vicdani sebeplerle askerlik hizmetini reddetmek mümkün mü?

a- Hayır, herkes askerliğini yapmakla yükümlüdür.
b- Sivil hizmetlerle askerliğin tamamlanması mümkündür.
c- 1000 Euro ödemeyle askerlik hizmeti tamamlanmış kabul edilir.
d- Ek eğitimle askerlik hizmeti tamamlanmış sayılır.
C- b şıkkı

18. soru
Almanya’da gerçek ve tüzel kişleri mahkeme nezdinde kim temsil eder?

a- Avukat
b- Hakim
c- Vekil
d- Savcı
C- a şıkkı

19. soru
İkinci Dünya Savaşı ne zaman sona erdi?

a- 1933
b- 1945
c- 1949
d- 1961
C- b şıkkı

20. soru
Claus Graf von Stauffenberg kimdi?

a- 1936 Berlin Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı.
b- Federal Parlamento binasının mimarı.
c- Nazi dönemi Ordusu’nun kurucularından.
d- 20 Temmuz 1944’de Hitler’e düzenlenen suikastte rol oynadı.
C- d şıkkı

21. soru
Federal Almanya’nın ilk başbakanı kimdi?

a- Konrad Adenauer
b- Kurt Georg Kiesinger
c- Helmut Schmidt
d- Willy Brandt
C- a şıkkı

22. soru
Sosyal piyasa anlayışının geçerli olduğu ekonomiler…

a- Arz ve talebe göre kendiliğinden düzenlenir.
b- Devlet tarafından planlanıp düzenlenir; arz ve talep dikkate alınmaz.
c- Yurtdışındaki talebe göre düzenlenir.
d- Arz ve talebe göre düzenlenir, buna karşılık devlet sosyal denge için gereken önlemleri alır.
C- d şıkkı

23. soru
Doğu Almanya Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?

a- 1947
b- 1949
c- 1953
d- 1956
C- b şıkkı

24. soru
Aşağıdaki eyaletlerden hangisi dönemin Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin bir parçasını meydana getiriyordu?

a- Brandenburg
b- Bavyera
c- Saarland
d- Hessen
C- a şıkkı

25. soru
„Stasi“, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde hangi kurumu ifade ediyordu?

a- Parlamento
b- Kamu güvenliği bakanlığı
c- İktidar partisi
d- Halk eğitimi bakanlığı
C- b şıkkı

26. soru
Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde 17 Haziran 1953 tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi yaşandı?

a- Varşova Paktı’na törenle katılım.
b- Ülke genelinde grev ve kitle gösterileri.
c- Sosyalist Birlik Partisi’nin 1. genel kurulu.
d- Fidel Castro’nun ziyareti.
C- b şıkkı

27. soru
27 Ocak Almanya’da neden resmi tatil günü olarak kutlanır?

a- İkinci Dünya savaşının sona erişi.
b- Anayasanın kabul edilmesi.
c- Almanya’nın birleşmesi.
d- Nazi rejimi kurbanlarının anılması.
C- d şıkkı

28. soru
Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da yasalarla düzenlenmiştir?

a- Sokakta sigara içmek yasaktır.
b- Kadınlar etek giymelidir.
c- Çocuğa dayak atılması yasaktır.
d- Kadınlar alkol kullanamaz.
C- c şıkkı

29. soru
Avrupa Birliği günümüzde kaç üye ülkeye sahiptir?

a- 12
b- 25
c- 21
d- 27
C- d şıkkı

30. soru
Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da noel geleneğidir?

a- Çeşitli renklere boyanan yumurtalar saklanır
b- Çam ağacı süslenir
c- Maske ve kostümler giyilir
d- Evlerin kapısına balkabağı bırakılır
C- b şıkkı

31. soru
Almanya’da koyu tenli iki kişinin kamuya açık bir yüzme havuzuna girmelerine izin verilmez. Bu durumda aşağıda ifade edilen haklardan hangisi ihlal edilmiştir?

a- İfade hürriyeti
b- Eşit muamele ilkesi
c- Toplanma ve gösteri hürriyeti
d- Dolaşım hürriyeti
C- b şıkkı

32. soru
Almanya’da çocuğunuza bir köpek hediye etmek istiyorsunuz. Yasalar nezdinde aşağıdaki yükümlülüklerden hangisi sizin için geçerlidir?

a- Köpeği kuduza karşı aşılanmasını sağlamalısınız.
b- Hayvanları koruma derneğine kaydınızı yaptırmalısınız.
c- İlgili devlet dairesinde kaydını yaptırıp tahakkuk eden vergilerini ödemelisiniz.
d- Köpeğinizi bir eğitim okuluna kaydını yaptırmalısınız.
C- c şıkkı

33. soru
Paskalya, Almanya’da…

a- Dini bayramdır.
b- Milli bayramdır.
c- Uluslararası anma günüdür.
d- Bavyera geleneğidir.
C- a şıkkı

33 sorudan kaçının cevabını doğru verdiniz? Eğer doğru cevap sayınız en az 17 ise vatandaşlık testine girmeye hazırsınız demektir!


 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=